Aktualności

Oferta Pracy - kierownik Ośrodków Wypoczynkowych

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa (dawna nazwa Huta „Częstochowa” S.A.).
Poszukujemy osoby na stanowisko: Kierownika Ośrodków Wypoczynkowych „Jurajska Przystań” oraz „ Leśna Radość” położonych w Jastrzębiu Gmina Poraj.

Więcej…

KOMUNIKAT NR 4 z dnia 17.08.2022 r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)
Badania wykazały następujące niezgodności:
Potencjał redox – poniżej normy
Chlor wolny – przekroczony

W celu doprowadzenia do prawidłowych parametrów zostały podjęte działania naprawcze – zwiększono intensywność płukania filtrów oraz wymieniono znaczącą część wody basenowej oraz poprawiono nastawy armatury dozowania chemii.
W pozostałym zakresie parametry wody zgodne z normami.

KOMUNIKAT NR 3 z dnia 21.07.2022 r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 18 lipca 2022 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)
Badania wykazały następujące niezgodności:
PH – poniżej normy
Chlor wolny – przekroczony

W celu doprowadzenia do prawidłowych parametrów zostały podjęte działania naprawcze – zwiększono intensywność płukania filtrów oraz wymieniono znaczącą część wody basenowej oraz poprawiono nastawy armatury dozowania chemii
W pozostałym zakresie parametry wody zgodne z normami

Kierownik
Maj Tomasz

KOMUNIKAT NR 2 z dnia 12.07.2022 r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 06 lipca 2022 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)
Wszystkie parametry wody są zgodne z normami.

Kierownik OW Leśna Radość
Maj Tomasz