KOMUNIKAT NR 5 z dnia 29.08.2022 r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 23 sierpnia 2022 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)

Badania wykazały następujące niezgodności:
Chlor wolny – przekroczony

W celu doprowadzenia do prawidłowych parametrów zostały podjęte działania naprawcze – zwiększono intensywność płukania filtrów oraz wymieniono znaczącą część wody basenowej oraz poprawiono nastawy armatury dozowania chemii
W pozostałym zakresie parametry wody zgodne z normami