Komunikat z dnia 10 sierpnia 2023r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)

Parametry wody zgodne z normami

Kierownik OW Leśna Radość
Krzysztof Bauer

 

KOMUNIKAT z dnia 5 lipca 2023r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 5 lipca 2023 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)

Badania wykazały następujące niezgodności : Przekroczony nieznacznie potencjał Redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl. W celu doprowadzenia do prawidłowych parametrów zostały podjęte działania naprawcze – zlecono wymianę elektrody serwisowi.

W pozostałym zakresie parametry wody zgodne z normami

Kierownik OW Leśna Radość
Krzysztof Bauer

 

KOMUNIKAT z dnia 22 czerwca 2023r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)

Badania wykazały następujące niezgodności: Przekroczony nieznacznie potencjał Redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl. W celu doprowadzenia do prawidłowych parametrów zostały podjęte działania naprawcze – zlecono wymianę elektrody.

W pozostałym zakresie parametry wody zgodne z normami

Kierownik OW Leśna Radość
Krzysztof Bauer