KOMUNIKAT NR 1 z dnia 27.06.2022 r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)
Badania wykazały następujące niezgodności
Przekroczony Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl. W celu doprowadzenia do prawidłowych parametrów zostały podjęte działania naprawcze – zwiększono intensywność płukania filtrów oraz wymieniono znaczącą część wody basenowej.
W poostałym zakresie parametry wody zgodne z normami

Kierownik OW Leśna Radość
Maj Tomasz